หมา

สปิตซ์ญี่ปุ่น

รู้จักสปิตซ์ญี่ปุ่น. ดูรายละเอียดเกี่ยวกับอายุขัย ตัวใหญ่แค่ไหน เห่าอย่างไร และต้องฝึกอย่างไร